Svet-Stranek.cz
oslávi 80. výročie založenia DH Spojár (1938-2018)
Spolok Dychová hudba SPOJÁR

Kontakt:oslávi 80. výročie založenia DH Spojár (1938-2018)

Kontakt

Spolok Dychová hudba SPOJÁR
Žilinská 1
811 05 Bratislava 1

E-mail: spojar@spojar.eu

www.spojar.eu

Spolok zapísaný v Združení dychových hudieb Slovenska pod registračným číslom 10109
01.05.1938 Spolok Dychová hudba SPOJÁR

Spolok Dychová hudba SPOJÁR
Žilinská 1
811 05 Bratislava 1

IČO: 30811091
DIČ: 2020850799
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 0011491175 / 0900
IBAN: SK34 0900 0000 0000 1149 1175
SWIFT: GIBASKBX

04.01.1951 Anton MÁLIK - dirigent a manažér

Anton MÁLIK - dirigent a manažér
Ostratice 215

956 34 Ostratice

Tel: +421 387 688 372

Tel: +421 902 822 336

21.07.1968 Vladimír PODOBNÝ - marketing

Vladimír PODOBNÝ - marketing
Hlavná 34/13

900 27 Bernolákovo

Tel: +421 903 924 024

E-mail: spojar@spojar.eu

návštěvníků stránky
celkem9 945
tento týden105
dnes10